ДРАГУТИН ЦИГАРЧИЋ (ВРАЊЕ, 1922 – БЕОГРАД, 1985)

Драгутин Цигарчић (Врање, 1922 – Београд, 1985)

Рођен је 1922. године у Врању. На Ликовну академију у Београду уписује се 1941. године, али ускоро прекида студије и 1944. године одлази у партизане. По завршетку рата наставља студије. Дипломирао је 1946. године, а специјални течај код сликара Марка Челебоновића је завршио 1949. године. Био је сарадник у Државној мајсторској радионици Мила Милуновића.

Члан УЛУС-а је постао 1949. године. Припадао је групама Самостални и Децембарска група. Боравио је у Француској као стипендиста француске владе и стипендиста фонда Моша Пијаде.

Радио је као професор у школи за индустријско обликовање.

Умро је у Београду, 1985. године.