4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „ART LINK“

06.09.2017 - 16.09.2017

HOLLABRUNN ON THE ROAD!               

Удружење GrenzArt из Холабруна (Hollabrunn) у Аустрији постоји од 2005. године. У својим редовима има бројне професионалне уметнике из области сликарства, графике, скулптуре, проширених медија и дизајна. Град Холабрун се налази близу границе са Мађарском, али удружење холабрунских уметника у свом називу не садржи реч „граница“ не само због географског положаја свог града, већ и због сталног настојања да путем својих активности, превазиђу границе и да константно проширују своје хоризонте повезујући се са уметницима из других земаља. Тако су за протеклих дванаест година, кроз размене изложби, остварили сарадњу са уметницима из Чешке, Словачке, Мађарске, Холандије, Бугарске, Летоније, Босне, Хрватске, Србије, Словеније, Пољске, Немачке и Италије.               

GrenzArt је такође и домаћин и гост размена са уметницима, удружењима и институцијама из других градова у оквиру своје земље, међу којима су и удружења уметника из Бадена и Медлинга (Moedling), са којима су и током 2014. године, уз подршку Дунавских дијалога из Новог Сада, уметници из Србије остварили успешну размену. На њихову препоруку удружењу уметника у Холабруну, сарадња између аустријских и српских уметника се наставља новом разменом у Галерији Рајка Мамузића, а у њу се овај пут поред Дунавских дијалога, укључује и Културни центар Новог Сада.               

У оквиру удруженог пројекта „Cooperation extended – Art links“, дванаест уметника из Србије гостоваће у Холабруну током 2018. године, а пре тога у Новом Саду кроз изложбу „Hollabrunn on the road!“, представља се дванаест уметника из Аустрије.