ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА


Када је октобра 1974. године отворена за јавност, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића је постала културна институција која је на више начина обогатила културни живот града: са једне стране, приватна збирка коју је колекционар Рајко Мамузић брижљиво сакупљао током две деценије је постала доступна јавности, широкој публици, као и љубитељима уметности. Са друге стране, ова галерија слика се складно уклопила у музејски трг који се наставља на улицу Васе Стајића, данашњи Трг галерија, на коме је у оквиру Галерије Матице српске и Спомен-збирке Павла Бељанског употпунила слику репрезентативне уметности и њених врхунских домета на домаћем простору. Поврх тога, Поклон збирка Рајка Мамузића је представљала још један легат у богатој музејској понуди Новог Сада. При томе је, у време када је основана, јавности презентовала пресек савремене уметности уметника чији је рад седамдесетих година достигао зенитне тачке стваралаштва. Данас, у сусрет 45-тогодишњици постојања, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у своју делатност укључује мноштво активности из свих сегмената музејске делатности, са намером да публици приближи уметност генерације уметника који су обележили ликовну сцену педесетих и шездесетих година ХХ века. Кроз актуелизацију интересовања за време у којем су ови уметници достигли своје стваралачке врхунце, музејска пракса има за циљ да предочи савремене уметничке пориве и интересовања, као и контекст културних и друштвених фактора који су окарактерисали ову епоху. У оквиру ове јединствене збирке могуће је направити пресеке релевантних уметничких тенденција које су обликовале стваралачки плодно раздобље југословенске уметности друге половине XX века.  

Основни фонд Галеријe ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића представља јединствен преглед српске уметности, настале у првим деценијама после Другог светског рата. Њен карактер и размере одредио је сам колекционар, избором и бројем уметника: у фонду збирке се налазе дела 35 уметника прве послератне генерације, са акцентом на уметност Задарске, Децембарске, Београдске групе и групе Једанаесторица. У тренутку оснивања, збирка је обухватала 438 уметничких дела, слика, скулптура, цртежа, графика и таписерија, а захваљујући каснијим поклонима колекционара, али и уметника и њихових породица, фонд је проширен и обогаћен. Уметници чија су дела сабрана у збирци имали су значајне улоге у нашој савременој уметности – многи су били професори ликовних академија, а седморо чланови САНУ. Дела која се чувају у Поклон збирци Рајка Мамузића представљају неизоставан извор за проучавање њиховог стваралаштва, док у јединственом облику повезују ауторе специфичних и индивидуалних уметничких опредељења и пружају ширу слику савремених ликовних тенденција српске и југословенске уметности.