POETIKA VREMENA: (AUTO)BIOGRAFIJA PORODICE

01.03.2023 - 30.03.2023

Poetika vremena: (auto)biografija porodice

Jelena Kovačević Vorgučin

Da li postojimo? Kako znamo da postojimo? Da li znamo za naše postojanje samo zato što možemo sebe da vidimo, dodirnemo, čujemo? Da li postojimo i bez čula? Kad je svetlost ugašena da li i tad postojiš? Šta je svetlost? Da li svetlost postoji? Da li se pomera ili stoji?  A senka? Da li svetlost postoji i noću? Postojimo li u mraku? Da li te mrak plaši? A tišina? Kad ugasiš svetlo da li si još uvek tu, na ovom mestu? Da li ti je jasno zašto postojiš? Voliš li samoću? I tišinu? Mrak? Da li više voliš tišinu ili zvuk? Da li manje postojiš noću, kad zaspiš? Kad je mrak da li će i tvoje postojanje biti tamno kao mrak ili će ostati svetlo i čisto kao dan? Da li je mrak isti kad zažmuriš i kad ugasiš svetlo? Da li se svetlost pomera u prostoru ili u vremenu? Šta je vreme? Da li vreme postoji? Da li je moguće putovanje kroz vreme? A bez sata, kako znaš da vreme postoji? Da li možemo da uhvatimo vreme? A svetlost? Da li više voliš svetlost ili mrak (tamu)? Kako je moguće ići kroz vreme? A da li onda idemo i kroz prostor? Šta je to prostor? Da li uvek možemo da ga vidimo? Opipamo? Gde si ti sad? Da li možeš da putuješ kroz prostor? Da li te fotografija više vodi kroz vreme ili kroz prostor? Da li putuješ u prošlost ili ideš iz prošlosti u budućnost? Da li fotografija zaustavlja vreme ili ga pomera? Da li fotografija zaustavlja i svetlost i prostor i vreme? Šta nam znače ljudi na fotografiji? Da li oni postoje, čak i ako više nisu živi? Šta je to sećanje? Da li si ti isti TI sada i pre deset godina? Da li se sećanje dešava u sadašnjosti ili u prošlosti? Da li postojiš dug vremenski period ili samo kratki? Da li postoji više TEBE? Kako, gde? Da li postojiš u drugima? Da li je isto TI u tebi i u drugima?  Kako se sećamo? Da li je sećanje stalno ili se menja? Da li je sećanje stvarnost ili je zamisao u našoj glavi? Da li možeš da zaustaviš sećanje? Da li postoji sećanje? Da li sećanje možemo zauvek da zaustavimo? Kako zaustavljaš sećanje? Gde si ti sad?

* Slobodno prilagođeno prema eksperimentalnoj televizijskoj video seriji France/tour/détour/deux/enfants, režiserJean-Luc Godard u saradnji sa Anne-Marie Miéville, Francuska, INA - Institut National de l'Audiovisuel, 1978.