АРТ-ЕРИЈА

Прилог о изложби ПОЕТИКА ВРЕМЕНА: (АУТО)БИОГРАФИЈА ПОРОДИЦЕ, Јелене Ковачевић Воргучин у културном магазину Арт-ерија.

https://media.rtv.rs/sr_ci/art-erija/81289