НАЈВИШИ ДОМЕТИ ПОСЛЕРАТНЕ МОДЕРНЕ

-Н. Попов, „Највиши домети послератне модерне“, Дневник, Нови Сад, понедељак 30. децембар 2019. године, бр. 26172, година LXXVI, стр. 10.