СВЕДОЦИ ВРЕМЕНА И ВРЕДНОСТИ

-Ј. Симић, „Сведоци времена и вредности“, Вечерње новости, Београд, понедељак 30. децембар 2019. године, година LXVII, стр. 17.