ПЕТАР ОМЧИКУС (СУШАК, 1926 - БЕОГРАД, 2019)

Петар Омчикус (Сушак, 1926 - Београд, 2019)