СЛАВОЉУБ БОГОЈЕВИЋ (НИШ, 1922 - БЕОГРАД, 1978)

Славољуб Богојевић (Ниш, 1922 - Београд, 1978)