ЈОВАН СОЛДАТОВИЋ (ЧЕРЕВИЋ, 1920 – НОВИ САД, 2005)

Јован Солдатовић (Черевић, 1920 – Нови Сад, 2005)

Рођен је у Черевићу, 1920. године. Гимназију похађа у Новом Саду, а 1940. године се уписује на Технички факултет у Београду, одсек за архитектуру. Студије прекида због рата, враћа се у Нови Сад, где сарађује са НОП-ом, а у НОБ активно учествује од 1943. године. У Пропагандном одељењу главног штаба Војводине, односно Агитпропу ЈНОФ-а, као члан Одељења за документарне и уметничке изложбе, ради од 1944. године.

Београдску Академију за ликовне уметности, вајарски одсек, уписује 1945. године, а завршава 1948. код професора Томе Росандића. Од следеће године, ради као сарадник Државне мајсторске радионице Томе Росандића у Београду и први пут излаже на изложби УЛУС-а.

Прву самосталну изложбу приређује у Галерији Графички колектив у Београду 1952. године. У Нови Сад се враћа 1953. године, где по позиву учествује у оснивању вајарског одсека Више педагошке школе, у којој је и први професор вајарства. Учествује у оснивању првих атељеа на Петроварадинској тврђави.

Као стипендиста фонда „Моша Пијаде“, 1965. године, проводи два месеца у Лондону и Паризу. За ванредног професора Академије уметности у Новом Саду је изабран 1975. и на том послу остаје до пензионисања 1981. године.

Заједно  са  Бошком  Петровићем и Етелком Тоболком учествује у оснивању „Атељеа 61“. Двe његове таписерије изведене су у радионици ове установе, од којих је једна део збирке.

 

Умро је у Новом Саду, 7. октобра 2005. године.